Laupäev, 24. aprill 2010

KOOLI KONVERENTS!

Ongi jälle suur töö ära tehtud! Kõik olid tublid ja tulid oma uurimusega kenasti toime. Parimatest parimad olid Hanna-Samantha oma tööga "Kerli Kõiv" ja Jaanus, kelle töö oli "Lennumasinad". Veel märgiti ära Maarja "Ameerika presidentide" töö ja Arturi töö "Haid". Aitäh vanematele, kes olid lastele suureks toeks ja juhendajaks!